OTHER JOURNALS

[In Dutch] Mazrekaj, Deni, Kristof De Witte, and Fritz Schiltz. Forthcoming. “The returns to entrepreneurship education on the Flemish labour market [Het rendement van ondernemerschapsonderwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt].” Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk.

[In Dutch] Mazrekaj, Deni, Kristof De Witte, and Sarah Vansteenkiste. 2017. “The returns to a diploma secondary education on the Flemish labour market [Het rendement van een diploma middelbaar onderwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt].” Over.Werk.Tijdschrift van het Steunpunt Werk 27 (1): 10-15.

Media coverage: De Standaard

[In Dutch] De Rick, Katleen, Deni Mazrekaj, and Kristof De Witte. 2016. “How can we know whether programs in policy area Work pay off? [Hoe kunnen we weten of opleidingen in het beleidsdomein Werk renderen?].” Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk 26 (2): 83-90.

[In Dutch] De Witte, Kristof, and Deni Mazrekaj. 2016. “Early school leaving in (part-time) vocational education [Vroegtijdig schoolverlaten in het (deeltijds) beroepsonderwijs].Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk 26 (1): 111-119.